Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Αξιολόγηση Αερίων του Θερµοκηπίου

Η TITAN America συμμετέχει στο πρόγραμμα ENERGY STAR (ΗΠΑ) το οποίο στοχεύει στη μείωση της χρήσης ενέργειας μέσα από συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών, του εξοπλισμού και των πρακτικών. Μελετούνται υποκατάστατα ορυκτών καυσίμων και δοκιμάζονται για χρήση σε κάμινους.

Η TITAN America έχει επεκτείνει το πρόγραμμα μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής της απόδοσης σε όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών Ready Mix, τερματικών και διαχωρισμού. Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκτεταμένη ανάλυση των εκπομπών που προέρχονται από διάφορες διεργασίες και διευκολύνει την κατηγοριοποίηση ανά μονάδα και κατάσταση, τον προσδιορισμό των επιπτώσεων και των ευκαιριών για κάθε περίπτωση.

Η TITAN America ακολουθεί ήδη τα εθελοντικά διεθνή και εθνικά πρότυπα (EPA) σε ότι αφορά στην αναφορά των επιδόσεών της και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί προληπτικά σε πιθανές αλλαγές στους σχετικούς κανονισμούς για άλλου είδους υποχρεώσεις.