Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Επίπεδο εφαρμογής Aπολογισμού κατά GRI
Επίπεδο εφαρµογής απολογισµού C C+ B B+ A A+
Δηµοσιοποιήσεις προφίλ G3 Απολογισµός για:

1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4 , 4.14 - 4.15
Απολογισµός για
όλα τα κριτήρια του
Επιπέδου C+:

1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17
Όπως στην απαίτηση
για το επίπεδο B
Δηµοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής G3 Δεν απαιτείται Δηµοσιοποιήσεις
διοικητικής πρακτικής για
κάθε Κατηγορία δείκτη
Διοικητική πρακτική που
δηµοσιοποιήθηκε για κάθε
Κατηγορία δείκτη
Δείκτες επίδοσης G3 και δείκτες επίδοσης άλλων κλάδων Απολογισµός για τουλάχιστον 10 δείκτες επίδοσης, που περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν από τους δείκτες για την κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον Απολογισµός για
τουλάχιστον 20 δείκτες
επίδοσης, που περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν από τους δείκτες για
το περιβάλλον, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, την εργασία, την
κοινωνία και την ευθύνη για τα προϊόντα
Απόκριση για κάθε κύριο
δείκτη G3 και Συµπλήρωµα για συγκεκριµένο κλάδο*
µε σχετική µνεία στην αρχή της
ουσιαστικότητας είτε α) καταρτίζοντας απολογισµό
για το δείκτη είτε β) εξηγώντας το λόγο για την παράλειψή του