Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Αριστεία περιβαλλοντικής απόδοσης για το εργοστάσιο τσιµέντου στο Roanoke (ΗΠΑ)

Τον Απρίλιο του 2009, το εργοστάσιο τσιµέντου του ΤΙΤΑΝΑ στο Roanoke (ΗΠΑ) απέσπασε το ύψιστο περιβαλλοντικό βραβείο από την Αµερικανική Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών (Portland Cement Association, PCA). Η Ένωση απονέµει την τιµητική διάκριση «Βραβείο Συνολικής Περιβαλλοντικής Αριστείας» σε εργοστάσια που επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις σε πέντε κατηγορίες: Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικές Επιδόσεις, Ορθολογική Χρήση Γης, Καινοτοµία και Ενεργειακή Απόδοση. Εκτός αυτής της τιµητικής διάκρισης, ο ΤΙΤΑΝ στο Roanoke ήταν µεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο της PCA στην κατηγορία Περιβαλλοντικές Επιδόσεις και στην κατηγορία Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, το εργοστάσιο στο Roanoke τιµήθηκε µε το Βραβείο του Κυβερνήτη για την Περιβαλλοντική Αριστεία (Governor’s Award for Environmental Exellence), σε αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς της Εταιρίας στην προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ο Κυβερνήτης της Πολιτείας Βιρτζίνια Timothy M. Kaine τόνισε ότι το βραβείο απονέµεται στις κορυφαίες επιχειρήσεις στη Βιρτζίνια, καθώς και σε αυτές οι οποίες µε την δράση τους έχουν ωφελήσει την υγεία και την ευηµερία των κοινοτήτων της Βιρτζίνια και της Πολιτείας συνολικά. 

«Σωστός Πολίτης»

Επίσης το Μάιο του 2009 το εργοστάσιο του Roanoke (ΗΠΑ) τιµήθηκε και µε ένα από τα βραβεία που απονέµει ο Οργανισµός «Cool Cities Coalition». Τα βραβεία αυτά απονέµονται ως επιβράβευση της προσπάθειας πολιτών, οργανισµών και εταιριών για µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Τα βραβεία του 2009 ήταν αφιερωµένα στην ανάληψη δράσεων για τη µείωση των εκποµπών CO2 κατά την περίοδο 2006 ως 2009. Το εργοστάσιο τσιµέντου του TITANΑ στο Roanoke, εκτός του ότι υποστήριξε οικονοµικά τη µέτρηση των αποτυπωµάτων άνθρακα στην Κοµητεία του Roanoke και στην πόλη Σάλεµ, κατάφερε να µειώσει κατά 6% τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας το 2008, και απέσπασε τη διάκριση ‘Energy Star’ του Υπουργείου και της Οργάνωσης Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ.

 

Καλύτερος Απολογισµός ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης 

Στον ΤΙΤΑΝΑ απονεµήθηκε πέρυσι το Βραβείο Καλύτερου Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Με βάση τη µεθοδολογία, την οποία έχει αναπτύξει το Τµήµα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου όλοι οι Απολογισµοί ΕΚΕ και Βιωσιµότητας που εκδίδονται στην Ελλάδα αξιολογούνται ανάλογα µε τον βαθµό εφαρµογής των διεθνών προτύπων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για το 2008 ανακοινώθηκαν σε ειδική εκδήλωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρώτο βραβείο είχε αποσπάσει σύµφωνα µε την έρευνα αυτή και ο Απολογισµός ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ για το 2007.

 

Βραβείο «Επιχειρηµατικής Ηγεσίας» στη Σερβία

Η TITAN Cementara Kosjeric, θυγατρική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στη Σερβία, αναδείχθηκε ‘Business Leader of the Year’ για το 2009, σύµφωνα µε τη δηµοσίευση των 300 πιο επιτυχηµένων εταιριών στη Σερβία. Η έρευνα που πραγµατοποιείται για την σχετική κατάταξη των εταιριών σε εθνικό επίπεδο αξιολογεί τις αποδόσεις τους σε εννέα βασικούς τοµείς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των οποίων ο ΤΙΤΑΝ κατέκτησε την πρώτη θέση µεταξύ του συνόλου των εταιριών που συµµετείχαν στην αξιολόγηση.

Διάκριση Ecocity

Ειδικός έπαινος απονεµήθηκε στον ΤΙΤΑΝΑ από την Ecocity, µία µη κυβερνητική οργάνωση, ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κατασκευή ενός ειδικού έργου για την προστασία από τις κατολισθήσεις του Δηµοτικού Σχολείου στο Λέπρεο, περιοχή του Δήµου Ζαχάρως στην Πελοπόννησο που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Το κτίριο του σχολείου είχε υποστεί σοβαρές ζηµιές από τις κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων από τους παρακείµενους λόφους όπου το έδαφος είχε διαβρωθεί από τις δασικές πυρκαγιές, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι µαθητές του. Με την υποστήριξη του ΤΙΤΑΝΑ, το έργο ολοκληρώθηκε και οι µαθητές µπόρεσαν να επιστρέψουν στις τάξεις τους µε ασφάλεια.

Βραβείο «Οδηγού της Χρονιάς» 

Ένα ειδικό βραβείο ήταν το 2009 η διάκριση που δόθηκε από την Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Μεταφοράς Σκυροδέµατος στον David Brooks εργαζόµενο στον ΤΙΤΑΝΑ στις ΗΠΑ.

Για την προσφορά εργασίας 45 ετών χωρίς κανένα ατύχηµα, τον επαγγελµατισµό και την συνέπειά του ο David Brooks κατέκτησε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση που διεξάγει µία οµάδα ειδικών του κλάδου. Στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρµόζεται από το 1996 λαµβάνονται υπόψη τα χρόνια προϋπηρεσίας, οι επιδόσεις στην ασφάλεια, κάθε επαγγελµατική πιστοποίηση και διάκριση που έχει λάβει ο εργαζόµενος. καθώς επίσης και οι κρίσεις των άµεσων προϊσταµένων και των πελατών του.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά µε τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις του στον τοµέα της ασφάλειας, ο David Brooks είπε: «Ήταν αλήθεια τεράστια έκπληξη - σοκ µάλλον. Δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Έρχοµαι στη δουλειά κάθε µέρα, έχω το νου µου και στους άλλους και κάνω αυτό που πρέπει. Νοµίζω πως, αν προσέχεις αυτό που κάνεις, αν έχεις κάθε στιγµή στη σκέψη σου να είσαι ασφαλής, αν δεν αποσπάται η προσοχή σου, πραγµατικά δε χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω».