Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Πολιτική του Οµίλου TITAN είναι να εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του ανταποκρινόµενος έγκαιρα στις προσδοκίες τους. Η ζήτηση για νέα προϊόντα µε κύκλο ζωής µεγαλύτερης διάρκειας και µειωµένης περιβαλλοντικής επίδρασης αναµένεται ολοένα αυξανόµενη στο µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουµε στην έρευνα και ανάπτυξη αναζητώντας λύσεις που να µπορούν να ικανοποιούν τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες µε λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Συνεργαζόµαστε µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα για να βελτιώνουµε συνεχώς την ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης νέων και φιλικότερων για το περιβάλλον προϊόντων. Νέα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί µε τη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών για την αντιµετώπιση τοπικών αναγκών στην ΠΓΔΜ και την Αίγυπτο. (Δείτε Μείωση εκπομπών και επιπτώσεων στο περιβάλλον).

Συνεχίζουµε επίσης τη διερεύνηση των θεµάτων που αφορούν τη βιωσιµότητα και τον κύκλο ζωής των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 2009, ο ΤΙΤΑΝ επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση των επιδόσεων σε θέµατα ασφάλειας των εργολάβων του µε θετικά αποτελέσµατα και για τις δυο πλευρές, όπως προκύπτει µεταξύ άλλων και από τα σχόλια του εκπροσώπου της Κινεζικής κατασκευαστικής εταιρίας CBMI.

Επικοινωνία µε 250 βασικούς προµηθευτές που αφορούσε την υιοθέτηση του Οικουµενικού Συµφώνου και την αναφορά σχετικών πρακτικών πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της Δ/σης Προµηθειών στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των προµηθευτών σε αυτή την πρόσκληση περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό συγκεκριµένων δράσεων ενίσχυσης της συνεργασίας και των συµπράξεων σε τοπικό επίπεδο.

“Η σηµερινή συνάντηση είναι η τελευταία µε θέµα την ασφάλεια του έργου κατασκευής του νέου εργοστασίου τσιµέντου στν Αλβανία. Συνολικά αυτό το έτος είχαµε 4 συναντήσεις υψηλού επιπέδου µε θέµα τη διαχείριση της ασφάλειας. Η διαχείριση και οι επιδόσεις ασφάλειας έχουν παρουσιάσει σταθερή βελτίωση χάρη στις κοινές επιτόπιες επιθεωρήσεις, και µε τις προσπάθειες που καταβάλαµε από κοινού ολοκληρώθηκε επιτυχώς το κατασκευαστικό έργο. Εκ µέρους της οµάδας διαχείρισης ασφάλειας της CBMI, εκφράζω τις ευχαριστίες µου προς όλα τα µέλη του ΤΙΤΑΝΑ για την καθοδήγηση και αρωγή τους. [....]

Έχουµε επιτύχει το στόχο µας ως προς την ασφάλεια για το 2009. [....] Το έργο αυτό θεωρείται και εκτιµάται από τη CBMI ως το πλέον προηγµένο εγχείρηµα διαχείρισης ασφάλειας για το 2009. Συγχαρητήρια!

Παρ’ ό,τι επιτύχαµε σηµαντική πρόοδο το 2009, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διδάγµατα από αυτήν την προηγµένη εµπειρία την οποία µοιραστήκαµε µε τον ΤΙΤΑΝΑ στο έργο αυτό, προκειµένου να ενισχύσουµε τους κανονισµούς και τα πρότυπα της CBMI και να βελτιωθούµε περισσότερο. [...]

(από οµιλία του κ. Shi Wenlong, εκπροσώπου της CBMI Construction Company)