Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Για τον TITANΑ η εθελοντική δέσµευση που ανέλαβε προσυπογράφοντας το Οικουµενικό Σύµφωνο είναι σηµαντική ευκαιρία κατανόησης και αποδοχής ενός κοινού οράµατος και δέσµευσης για δράσεις αυτο-βελτίωσης εντός της σφαίρας επιρροής της εταιρίας. Η διαδικασία αυτή είναι εξελικτική και σηµατοδοτεί αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Ο Όµιλος TITAN υιοθέτησε εξαρχής την προσέγγιση «αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία»  δίνοντας προτεραιότητα στην δηµιουργία «κοινοτήτων δράσης» που ανταλλάσσουν εµπειρίες και τεχνογνωσία, συνεργάζονται και προωθούν την εφαρµογή άριστων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΤΙΤΑΝ συµµετέχει από το 2007 και στην Πρωτοβουλία του Οικουµενικού Συµφώνου για την Κλιµατική Αλλαγή,  µίας κοινής προσπάθειας µε το Διεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ (UNEP).

Το 2009, ο ΤΙΤΑΝ αποδέχθηκε µία νέα πρόσκληση του Γραφείου του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφωνο που αφορούσε την διαµόρφωση προτύπων ηγεσίας που ενσωµατώνουν τις άριστες πρακτικές σε επιµέρους τοµείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελούν παράδειγµα για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσµευθεί να εφαρµόζουν τις δέκα αρχές του Συµφώνου.

Μετά από ένα κύκλο ειδικών σεµιναρίων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω διαδικτύου υπό την αιγίδα του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ και τη συµµετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων από όλο τον κόσµο, τα αποτελέσµατα τέθηκαν σε διαβούλευση ώστε να διευκολυνθεί η διάδοσή τους και η περαιτέρω εφαρµογή στην πράξη από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.

Αντιµετώπιση τοπικών θεµάτων µε συνεργασίες (Αίγυπτος)

Με πληθυσµό ταχύτατα αυξανόµενο, το 50% του οποίου είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών και µε υψηλό ποσοστό (28%) βρεφικής θνησιµότητας και υποσιτισµό στο συνολικό πληθυσµό, η Αίγυπτος αντιµετωπίζει µία τεράστια πρόκληση.

Εντατικές προσπάθειες εστιάζονται στην αναγνώριση του ευεργετικού ρόλου της εκπαίδευσης για την καταπολέµηση της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ εγκαινίασε µία νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης του ΟΗΕ. Το εγχείρηµα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009 στο Beni Suef κοντά στο Κάιρο, µία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας όπου ο ΤΙΤΑΝ έχει παραγωγική δραστηριότητα.

Με µία καινοτόµο προσέγγιση δηµιουργήθηκε ένα πρόγραµµα «υιοθεσίας» για 2.019 παιδιά και τις οικογένειές τους, παρέχοντας κίνητρα για να παραµείνουν τα παιδιά στο σχολείο αντί να το εγκαταλείπουν για να στηρίξουν οικονοµικά την οικογένειά τους.

Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010, ένα ειδικά σχεδιασµένο θρεπτικό γεύµα δίνεται στα παιδιά που παρακολουθούν τα µαθήµατα του σχολείου. Επιπρόσθετα, στις οικογένειες που τα παιδιά τους συµπληρώνουν κάθε µήνα το 80% των απαιτούµενων παρουσιών στο σχολείο, δίνονται από 10 κιλά ρύζι, ποσότητα που θεωρείται ισοδύναµη του 15% των µηνιαίων διατροφικών αναγκών της οικογένειας.

Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε τοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές εργαζόµενους του ΤΙΤΑΝΑ δηµιουργώντας µία ευρύτερη σύµπραξη σε τοπικό επίπεδο.

Διανομή τροφίμων στο Beni Suef της Αιγύπτου στο πλαίσιο του προγράμματος «Τροφή για το μυαλό, αλλαγή για τη ζωή».

Seal the Deal!

Πολίτες και επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο ένωσαν τις δυνάµεις τους για να απαιτήσουν από τους ηγέτες της υφηλίου να καταλήξουν σε συµφωνία για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή η οποία διεξήχθη στην Κοπεγχάγη το Δεκέµβριο του 2009. Η εκστρατεία «Seal the Deal!» ήταν µία παγκόσµια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για µία δίκαιη, ισορροπηµένη και αποτελεσµατική συµφωνία για το κλίµα. Επεδίωξε να ισχυροποιήσει την πολιτική βούληση, να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη και να ασκήσει πίεση. Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ συµµετείχε στην εκστρατεία, µαζί µε χιλιάδες άλλες εταιρίες και πολίτες από ολόκληρο τον κόσµο, θέλοντας να τονίσει τη ζωτική σηµασία της Συνόδου της Κοπεγχάγης για το µέλλον του πλανήτη µας, το µέλλον της ανθρωπότητας.

Στο µήνυµά του για την πρωτοβουλία «Seal the Deal!», ο Δηµήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος του ΤΙΤΑΝΑ επεσήµανε τα εξής: «Η χωρίς προηγούµενο πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί συντονισµένη αντιµετώπιση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η επίτευξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου συµφωνίας που θέτει ξεκάθαρους µακροχρόνιους στόχους και κίνητρα και διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισµού, θα επιτρέψει στην καινοτοµία και στην ανθρώπινη δηµιουργικότητα να επικεντρωθούν στην εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων. Είναι το ελάχιστο που οφείλουµε στον πλανήτη µας».