Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Αποτελεί βαθιά πεποίθησή µας ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, πλήρως ενσωµατωµένη στην επιδίωξη των επιχειρηµατικών µας στόχων, προσθέτει αξία -µακροπρόθεσµα- στην επιχείρησή µας και εκτιµάται και επιβραβεύεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Ένας παραγωγός δοµικών υλικών δεν µπορεί να αποφύγει κάποιες επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον και στις κοινότητες όπου λειτουργεί. Στον ΤΙΤΑΝΑ είµαστε αποφασισµένοι να περιορίζουµε τις επιπτώσεις αυτές στο ελάχιστο, επιδιώκοντας σταθερά «να κάνουµε λιγότερο κακό» και παράλληλα «να κάνουµε περισσότερο καλό», στηρίζοντας και συµβάλλοντας στην ευηµερία των εργαζοµένων µας, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Όπως ήταν αναµενόµενο, η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση είχε δυσµενή αντίκτυπο στη δραστηριότητά µας το 2009. Η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης οδήγησε, δυστυχώς, σε µειώσεις προσωπικού, οι οποίες όµως αντιµετωπίσθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και τις δεσµεύσεις µας, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση και ελάφρυνση των αρνητικών συνεπειών τους.

Κάθε κρίση ενέχει αναµφισβήτητα απειλές και συνεπάγεται κινδύνους, απαιτώντας ισχυρή ηγεσία, σωστές εκτιµήσεις και αποτελεσµατική διοίκηση. Μπορεί, όµως, επίσης να αποτελέσει αφετηρία θετικών αλλαγών και ευκαιριών.

Οι παρούσες συνθήκες έχουν συντελέσει στην αναβάθµιση των ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών του ΤΙΤΑΝΑ και στην ενίσχυση της ικανότητας του Οµίλου να αλλάζει και να προσαρµόζεται. Οι προσπάθειές µας στον τοµέα αυτό έτυχαν αναγνώρισης από το περιοδικό Fortune και την εταιρία Hewitt Associates, που -σε περυσινή έρευνά τους- ανέδειξαν τον ΤΙΤΑΝΑ πρώτο στην Ευρώπη και όγδοο παγκοσµίως στην κατάταξη των Κορυφαίων Εταιριών για την Ηγεσία τους (Top Companies for Leaders).

Κατά τη διάρκεια του 2009 συνεχίσαµε να επιτελούµε πρόοδο στην επίτευξη των στόχων µας στους περισσότερους τοµείς, υπάρχουν όµως ακόµη περιθώρια βελτίωσης του κοινωνικού αποτυπώµατός µας.
Ως προς την ασφάλεια στην εργασία, που παραµένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 2009 οι επιδόσεις µας βελτιώθηκαν: κανένα θανατηφόρο ή άλλο σοβαρό ατύχηµα και µειώθηκε κατά 23% ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων που έχουν ως συνέπεια απώλεια χρόνου εργασίας. Επί πλέον, επιτυχίες, όπως η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του εργοστασίου µας στο Beni Suef της Αιγύπτου χωρίς κανένα ατύχηµα που να συνεπάγεται απώλεια χρόνου εργασίας επί συνόλου 6,5 εκατοµµυρίων εργατοωρών, ενισχύουν τη δέσµευσή µας για συνεχή αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση.

Παράλληλα, συνεχίσαµε να αναβαθµίζουµε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις µας, βελτιώνοντας την ενεργειακή µας αποδοτικότητα και µειώνοντας τις εκποµπές CO2 και άλλες εκποµπές, σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις επιτυγχάνοντας τις καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο του κλάδου µας.

Αξιοσηµείωτες επίσης είναι νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιµετώπιση τοπικών ζητηµάτων, όπως η σύµπραξη µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης του ΟΗΕ (World Food Program) σε κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της διατροφής και της εκπαίδευσης περισσότερων από 2.000 παιδιών στην περιοχή Beni Suef νοτίως του Καΐρου, καθώς επίσης και για την παροχή κινήτρων στις οικογένειες, ώστε να συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, διενεργούµε µετρήσεις του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός µας, λαµβάνοντας µέτρα περιορισµού των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, αξιολογώντας ό,τι έχουµε επιτύχει µέχρι τώρα και θέτοντας νέους, αυστηρότερους στόχους για το 2015, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο 5ετές πρόγραµµα του Οµίλου.

Η συνεχής µάθηση και αυτο-βελτίωση, η αµφίδροµη επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η διαφάνεια και η λογοδοσία στην πολιτική, στις αποφάσεις και στις δραστηριότητές µας θα εξακολουθήσουν να καθοδηγούν τις δράσεις µας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη στο µέλλον. Αναγνωρίζουµε τη σηµασία της εξωτερικής αξιολόγησης για την ενίσχυση της αξιόπιστης λογοδοσίας και θα επιδιώξουµε και πάλι ανεξάρτητο έλεγχο και επαλήθευση κάτι που ο Όµιλος εξασφαλίζει ήδη από το 2007.

Οι προσπάθειές µας έχουν αποδώσει διαχρονικά στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων. Όσο δύσκολο και αν είναι το γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε σταθερά στο δρόµο που χαράξαµε. 

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος