Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Επισκόπηση Ομίλου ΤΙΤΑΝ 2009

 

Από:

 • 13 εργοστάσια τσιµέντου
 • 135 µονάδες παραγωγής
  σκυροδέµατος 
 • 42 λατοµεία* 
 • 9 µονάδες παραγωγής
  τσιµεντόλιθων 
 • 9 µονάδες επεξεργασίας ιπτάµενης τέφρας 
 • 1 εργοστάσιο έτοιµων
  κονιαµάτων 
 • Σταθµοί µεταφοράς τσιµέντου

* Περιλαµβάνονται λατοµεία για
την παραγωγή τσιµέντου και αδρανών 

 

Παρήχθησαν:

 • 15,9 εκατ. τόνοι
  τσιµέντου και υλικών µε συναφείς ιδιότητες
 • 3,9 εκατ. µ3 σκυροδέµατος
 • 15,3 εκατ. τόνοι αδρανών 
 

Κατεβάστε το αρχείο PDF