Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 5ετές πρόγραμμα 2006-2010 και νέοι στόχοι

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

1 Όλοι οι νέοι στόχοι έχουν υπολογισθεί µε το ποσοστό συµµετοχής που κατέχει ο Όµιλος το 2009, ενώ οι στόχοι που αφορούν την περίοδο 2006-2010 έχουν υπολογισθεί βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το 2006.
2 Οι στόχοι για τις εκποµπές CO2 έχουν σηµείο αναφοράς το 1990 σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο.
3 Συνολικές εκποµπές CO2 δεν περιλαµβάνουν εκποµπές προερχόµενες από οδικές µεταφορές προϊόντων, υλικών και προσωπικού εκτός των εγκαταστάσεων του Οµίλου.
4 Ώς προϊόν ορίζονται τα παραγόµενα από τσιµέντο προϊόντα σύµφωνα µε τον ορισµό το WBCSD.
5 O στόχος για τις εκποµπές σκόνης έχει αναθεωρηθεί το 2008 ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες γραµµές παραγωγής που θα τεθούν σε εφαρµογή το 2010. Ο αρχικός στόχος ήταν 110gr/τ προϊόντος
6 Οι στόχοι για τις εκποµπές SOx και NOx αναθεωρήθηκαν το 2009 ώστε να ληφθεί υπόψη η εφαρµογή τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών NOx στις υφιστάµενες γραµµές παραγωγής, στις νέες γραµµές που αποκτήθηκαν το 2008 και αυτές που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους έως το 2010.