Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Με δεδοµένη τη δέσµευσή µας για την εφαρµογή ενός αυστηρού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρακολουθούµε ανελλιπώς τις επιδόσεις των εργοστασίων µας µέσω εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων. Το 2009 οι εσωτερικοί έλεγχοι κάλυψαν περίπου 50% της συνολικής παραγωγής τσιµέντου του Οµίλου.

Επιπλέον, επτά εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο και σε επαλήθευση των εκποµπών CO2: πέντε στην Ευρώπη, ένα στις ΗΠΑ και ένα στην Αίγυπτο.